【Now新聞 創業專家李培】 善用經驗、人脈及資源 為港企灣區創業提供「一條龍」服務

【Now新聞 創業專家李培】想去大灣區發展,但又人生路不熟,苦無方向?灣區文化傳媒集團聯合創始人李培做創業「盲公竹」,開設創業顧問平台,善用自己的經驗、人脈及資源,為想去大灣區發展的企業家提供「一條龍」服務。

點幫呀? 李培話:「我哋將佢本身要浪費一年嘅時間、金錢去做嘅嘢,幫佢選擇及解決問題,變成3個月時間順利完成。」讓大家少走「冤枉路」。